Gemoed

Deze serie beelden ontstond in 2020 en 2021. Ze zien er nostalgisch uit door de bruinige tint en de vignettering die je in sommige beelden ziet. De toegepaste techniek geeft een samenhang tussen de foto’s.

Hoewel een referentie naar het verleden niet te vermijden is, zijn ze ook eigentijds of misschien wel van alle tijden. Wat op de foto’s staat is steeds in enkele woorden te beschrijven en dat maakt ze in zekere zin eenvoudig en eenduidig. De interpretatie van de kijker hoeft echter niet eenduidig te zijn.

Ik heb er de titel “Gemoed” opgeplakt. De foto’s geven een gemoedstoestand weer; er werkt iets op je gemoed. Is het de coronapandemie? Het even niet veel kunnen en mogen? Een soort van stilstand? Ook de verwantschap met het Engelse woord “moody” kwam bij mij op.

In zekere zin zijn ze bedrukt; een beetje somber misschien, maar niet uitzichtloos. Eerder een verbeelding van een tijdelijke dip: blad loopt straks weer uit, afgestorven bloemen maken plaats voor nieuwe.