Exposities

In de afgelopen jaren heb ik meerdere keren zowel individueel als met een groep geëxposeerd. Hier vindt u een overzicht en van de grotere exposities ook een beschrijving.           

Flarden

Als lid van het Oostgelders Fotografen Collectief (OFC) deed ik mee aan de groepsexpositie die van 2 tot en met 31 oktober 2020 gehouden werd in het winkelcentrum Arkaden in het Duitse Bocholt. Het thema van de tentoonstelling was ‘Flarden’ (in het Duits ‘Fetzen’).

Ik heb mezelf de vraag gesteld wat je in een foto weg kunt laten en wat er dan overblijft. Daarvoor fotografeerde ik landschappen met wolken en maakte de landschapselementen zwart. Wat is de essentie van wat er dan overblijft: de wolken of de zwarte restvormen? Lees meer….

Bernarduspad

Vanaf 27 september 2020 exposeer ik met het OFC in een nieuwe buitenexpositie langs het Bernarduspad in Bredevoort. De nieuwe tentoonstelling is getiteld ‘De eerste zin’; er zijn 29 foto’s te zien die geïnspireerd zijn op beginzinnen van boeken. De geselecteerde teksten zijn juweeltjes die de fantasie prikkelen, je aan het denken zetten of het startpunt zijn van een verhaal dat zich direct in je hoofd begint te ontrollen.  

Een van de beginzinnen die ik gekozen heb was ‘Mijn vader handelde in postzegels, in ieder geval dat dachten mijn moeder en ik’ uit ‘Blauwe maandagen’ van Arnon Grunberg. De foto bij deze zin is gebruikt op de poster bij de expositie.

 

Kunst op je bord

Geïnspireerd door de expositielocatie in het Aaltense oercafé Schiller maakte ik foto’s onder de noemer “Kunst op je bord”. Die locatie is de eetkamer van het café, die sinds 3 februari 2019 in gebruik is als de vaste expositieruimte – het FotoKabinet – van het Oostgelders Fotografen Collectief.

“Kunst op je bord” mag je letterlijk nemen. Ik fotografeerde namelijk borden met een referentie naar beroemde kunstenaars en bekende kunststromingen. De bijzondere belevingswereld van Salvador Dali komt erin terug, maar ook het fascinerende gepatenteerde blauw van Yves Klein en het tere werk van Jan Schoonhoven.

Ik heb gekozen voor een speelse aanpak die de bezoeker aanzet tot eigen gedachten over hoe je kunst op je bord kunt krijgen. De fotoserie was van 6 april tot en met 2 juni 2019 te zien in het FotoKabinet van het Oostgelders Fotografen Collectief.

Anders Kijken, Meer Zien

Met 19 andere leden van Fotokring De Liemers exposeerde ik van 17 maart tot en met 22 april 2019 in het Liemers Museum in Zevenaar. Het thema van de tentoonstelling luidt “Anders Kijken, Meer Zien”. De titel verwijst naar het bewust waarnemen van de omgeving door fotografen, waardoor hen dingen opvallen waar anderen aan voorbij gaan. 

In de expositie, waar een jaar lang aan is gewerkt, komt de veelzijdigheid van de fotografen tot uitdrukking. De meeste exposanten hebben gekozen voor onderwerpen in de nabije omgeving die op een bijzondere manier zijn vastgelegd.

Niet alleen in de fotografische aanpak maar ook in de presentatie is geprobeerd het anders te doen. Dat resulteert onder meer in bloemdetails op een vaas, een vervagend white board, onherkenbare en soms onheilspellende bloemdetails, een beekje van foto’s op de museumvloer, onweersgeluid bij een foto van een dreigende lucht en lichtbakken in het plafond in de gang. Ik heb zelf zes foto’s bijgedragen waarvan er vier voorzien zijn van ingesproken teksten die de kijker aanspoort anders naar mijn foto’s te kijken.

Tijd in Foto21

De eerste bezoekers bekijken de tentoonstelling in Foto21.

Van 11 november tot en met 30 december 2018 exposeerde ik samen met negen andere leden van het Oostgelders Fotografen Collectief in galerie Foto21 in Bredevoort. Ons gezamenlijke thema is “Tijd”.
Hiervoor heb ik twee series gemaakt. De eerste bestaat uit tien beelden waarmee je je “in de tijd” kunt voelen. De tweede serie laat beelden van een aantal korte wandelingen zien waarin ik probeer te verbeelden hoe je in een tijdsbestek van een paar minuten je omgeving ervaart. Lees meer…..

We was here

Van 9 oktober tot en met 30 november 2016 exposeerde ik 22 foto’s uit het Duitse Roergebied in de Coda-bibliotheek in Apeldoorn. De titel “We was here” komt van een van de gefotografeerde objecten en verwijst naar het verleden van de zware industrie en wat je er nu nog van terugziet. Van functionele machines en installaties naar een woeste schoonheid van verval. In mijn foto’s beperk ik mij tot de ruwe schoonheid, dat deze door teveel opknapwoede al weer aan het verdwijnen is laat ik buiten beeld. Lees meer….

Beelden van de Liemers

Optreden van de Westervoortse band Skik bij de opening van de expositie.

In november 2012 exposeerde ik met zes andere leden van Fotokring De Liemers bij de Kunstkring Het Gelders Eiland in Aerdt. We hebben een gelegenheidscollectief gevormd onder de naam f7 dat een jaar lang beelden heeft gemaakt van De Liemers. Dat resulteerde in zeven eigenzinnige visies op deze streek. Zelf heb ik gekozen voor beelden langs de snelwegen die het gebied doorsnijden, de A12 en A18. Lees meer….

Het Mismaakte Landschap

Gelijktijdig met de Noorderlicht-manifestatie Terra Cognita was in het Fries Congrescentrum in Drachten de tentoonstelling Het Mismaakte Landschap gehouden. Daar waren van 1 september tot en met 12 oktober 2012 vijf foto’s van mij te zien.
Ik heb gekozen voor gebieden waar ontwikkeling tot stilstand gekomen is en waar de natuur het weer overneemt. De beelden zijn geïnspireerd door fotografen die aangeduid worden als ‘topographers’, kunstenaars die het bijzondere van een plaats op een neutrale manier vastleggen, waarbij het oordeel aan de kijker blijft.


 

Galerie Nummer40

Vanaf voorjaar 2011 tot eind 2013 exposeerde ik in galerie NUMMER40 in Doetinchem. NUMMER40 is in 2009 opgericht en houdt zich bezig met promotie van hedendaagse internationale kunstenaars gespecialiseerd in glas en keramiek. Mijn foto’s zijn een aanvulling op dit werk. 

Stadsgezichten Antwerpen in stadhuis Zevenaar

Van 26 januari tot en met 13 februari 2009 exposeerde ik samen met Herman Vreman fotos van Antwerpen in de Burgerstraat van het gemeentehuis in Zevenaar. De expositie met bijna vijftig foto’s was te zien tijdens de openingstijden van het stadhuis.
Het leven in een stad als Antwerpen is fascinerend, omdat er grote tegenstellingen zijn. Daarbij doet de stad zich aan ons ook net wat exotischer voor dan een gemiddelde Nederlandse grote stad. Zwervend door en langs de binnenstad zie je middeleeuwse pracht gereflecteerd in etalageruiten van trendy winkels, een fraaie vermenging van historie met onze consumptiemaatschappij. Lees meer….

Expositie in Aerdt

In juni 2008 exposeerde ik in het kerkje van Aerdt, op uitnodiging van de Kunstkring Gelders Eiland, samen met tekenaar van kerkinterieurs Henk Terwal en poppenmaakster/textiel vormgeefster Willemijn van der Spiegel. Bij de opening sprak voorzitter Ad Mertens van de kunstkring de volgende, roerende woorden:

“Voor mij is Ton van Vroonhoven een waardevolle ontdekking: zijn foto’s zijn het meer dan de moeite waard om met nieuwsgierige en verwonderde ogen te bekijken. En nu weet ik ook ineens welke emotie ze bij me oproepen: het is een beleving van schoonheid in haar meest pure vorm“. Lees meer….

Overzicht exposities

 • Oktober 2020: Groepsexpositie met OFC in winkelcentrum Arkaden in Bocholt (Duitsland).
 • Vanaf september 2020: Groepsexpositie ‘De eerste zin’ OFC langs het Bernarduspad in Bredevoort.
 • April-juni 2019: Expositie ‘Kunst op je bord’ in het FotoKabinet van het OFC in oerkroeg Schiller in Aalten.
 • Maart-april 2019: Groepsexpositie met Fotokring de Liemers in het Liemers Museum in Zevenaar.
 • November-december 2018: Groepsexpositie met OFC in galerie Foto21 in Bredevoort
 • Oktober-november 2016: Expositie in Coda Bibliotheek Apeldoorn
 • November 2012: Expositie met f7 voor Kunstkring Het Gelders Eiland in Aerdt
 • September-oktober 2012: Expositie Het Mismaakte Landschap in Drachten tijdens Noorderlicht
 • Februari 2012: Deelname aan jubileumexpositie Fotokring De Liemers.
 • 2011: Expositie galerie NUMMER40 in Doetinchem
 • Januari-februari 2009: Expositie stadsgezichten Antwerpen met Herman Vreman in het gemeentehuis in Zevenaar
 • Juni 2008: Expositie in kerk van Aerdt op verzoek van Kunstkring Gelders Landschap
 • December 2006: Expositie in Streekziekenhuis Zevenaar, met Herman Vreman
 • 1995: Deelname aan Fotofestival Naarden met inzending Fotokring De Liemers
 • 1994: Expositie in galerie Art Centre in Doetinchem
 • 1993: Derde prijs Graafschapbode Kunstprijs
 • 1992 Eervolle vermelding Graafschapbode Kunstprijs