Het boek dat ook een zwembad is 1

Van 24 mei tot en met 22 juni exposeert Elisabeth Tonnard haar werk “One Swimming Pool” in Arti et Amicitiae in Amsterdam. Het is een bijzonder werk van deze kunstenares die (kunst)boeken als uitingsvorm gebruikt. “One Swimming Pool” is tegelijkertijd een boek maar ook een installatie. Het vorig jaar uitgegeven boek is al eerder geëxposeerd, maar het is voor het eerst dat de installatie in volle omvang wordt getoond.

Tonnard_One_Swimming_Pool01_boek
Het is een heel bijzonder boek, 25 centimeter dik, bestaande uit negen aan elkaar gezette secties. Er zijn slechts negen exemplaren van gemaakt. De 3164 pagina’s (1582 vellen) kunnen er uit gehaald worden en op de juiste wijze neergelegd vormen ze een afbeelding van een zwembad van 6,45 x 6,45 meter.

Ik interviewde Elisabeth voor het blad FOTOgrafie. Daarin vertelt zij over de achtergrond van het werk, dat onleend is aan het boek “Nine swimming pools and a broken glass” van de Amerikaanse pop art kunstenaar Ed Ruscha.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *